Opšti uslovi putovanja

Na osnovu člana 56. Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009, 88/2010, 84/2015) direktor preduzeća ’’T.D. ADRIA PUTOVANJA ’’ doo iz Vlasotinca dana 18.01.2018.god. utvrđuje sledeće OUP.

OUP možete preuzeti: