Evropski gradovi autobusom / 2019

| NOVA GODINA Istanbul 3 ND/ 6 dana

NOVA GODINA Autobusom 6 dana / 3 noćenja  

„KONSTANTINOPOLJ – CARIGRAD – ISTANBUL”

Možda nije najlepši grad na svetu ali ima najneobičniji geografski položaj….

Najveći grad Republike Turske nalazi se na obalama Bosforskog moreuza i Mramornog mora, na raskrsnici puteva koji vode sa Balkanskog poluostrva u Malu Aziju i iz Sredozemnog u Crno more. Ovaj veliki grad, jedini na svetu podignut na dva kontinenta, zapljuskivan moćnim Bosforom sa istoka, vodama zaliva “Zlatni rog” sa severa i Mramornim morem sa juga, u svoj atar uključuje grupu ostrva Mramornog mora poznatu kao Prinčevska ostrva. Čuveni Persijski car Darije je upravo na tom mestu prešao Bosfor na svom pohodu ka Grčkoj. Na mestu malog Vizantiona nikao je novi Rim, koji će poneti ime Konstantinopolj ili Konstantinov grad. Kasnije su ga zvali Carigrad a danas ISTANBUL. Danas je najvažniji turski grad sa preko 20 univerziteta, visokim i srednjim školama, bibliotekama i kulturnim centrima. Istanbul je ekonomsko i kulturno sedište turske države, važan internacionalni i saobraćajni čvor i jak turistički centar.

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan SRBIJA - BUGARSKA 29.12.2018. 

Polazak iz Beograda, 15.00h, Vlasotinca u 17.00h, Leskovca u 17.30, Niša u 18.30h . Noćna vožnja preko Bugarske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.

2. dan ISTANBUL 30.12.2018.

Dolazak u ISTANBUL u prepodnevnim satima.  Panoramski krug sa razgledanjem iz vozila CITY TOUR na putu ka Čamlidza brdu na kojem se nalazi gradski vidikovac. Usputno panoramsko razgledanje: Galata most i Galata kula, Taksim – najveći trg evropskog dela grada sa tipičnim evropskim izgledom i brojnim šoping centrima; Šišli – evropski kvart grada; prelazak preko Bosfora na azijsku stranu preko sjajnog mosta Mehmeda Osvajača... Nakon obilaska smeštaj u hotel. Slobodno vreme . Noćenje.

3. dan ISTANBUL  31.12.2018.

Doručak. Nakon doručka organizovani fakultativni obilazak najvećih kulturno-istorijskih znamenitosti Istanbula Hipodrom nekadašnje sedište vizantijske moći u gradu, Teodosijev obelisk, egipatski obelisk, Nemačka Fontana, Plava džamija -jedna od najveličanstvenijih džamija na svetu, Aja Sofija – nekada najveća crkva sveta, Topkapi dvorac nekadašnje sedište Otomanske imperije. Nakon obilaska slobodno vreme za individualne aktivnosti i individualni obilazak Kapaličaršije,trgovačkog centra sa preko 5000 radnji. DOČEK NOVE 2019 GODINENoćenje.

4. dan ISTANBUL 01.01.2019.

Doručak. U 10.00h fakultativni odlazak na dnevno krstarenje Bosforom u trajanju od 1,5 h uz razgledanje grada: Zlatni Rog – najlepši deo Istanbula, Galata most i Galata kula, Džamija Selimija, Dolmabahče palata Bešiktaš – kvart grada sa stadionom istoimenog fudbalskog kluba, Ortokoj kvart, Rumenli hisar – čuvena vizantijska tvrđava, Jedi kule (sedam kula), Devojačka kula, Jildiz palata, itd. Nakon krstarenja, odlazak u kvart grada Fener i poseta Vaseljenskoj patrijaršiji.Nakon krstarenja mogućnost fakultativnog obilaska Dolmabahče palate – poseta poslednjem sedištu sultana. Slobodno vreme. Noćenje.

5. dan ISTANBUL 02.01.2019.

Doručak. Odjava iz hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti (šoping i sl.). U popodnevnim satima polazak ka Srbiji. Noćna vožnja preko Bugarske.

6. dan SRBIJA  03.01.2019.

Dolazak u mesto polaska u  ranim jutarnjim satima.Kraj usluga. 

Termin putovanja

Cena po osobi

   Beograd, Jagodina, Paraćin     Niš, Pirot       Vlasotince, Leskovac   

29.12.2018.-03.01.2019.

SPECIJALNA PONUDA

za rezervacije do 20.11.2018. i uplate do polaska

 139 eur

119 eur

139 eur 

119 eur

 

139 eur

129 eur

Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS na dan uplate. Uslovi i način plaćanja :

▪ gotovinom, čekovima na 3 mesečne rate(najkasnije do 15.03.2019.) .

▪ doplata za 1/1 je 80% od cene aranžmana


Aranžman obuhvata:

▪ Prevoz autobusom turističke kategorije sa svim troškovima prevoza(visokopodni ili dabldeker).

▪ Smeštaj u izabranom hotelu na bazi 3 noćenja sa kontinentalnim doručkom (samousluživanje) u hotelu 3* u 1 / 2 i 1 / 2 +1 sobama sa sopstvenim TWC.

▪ Panoramsko razgledanje grada iz autobusa sa pauzom CITY TOUR po programu.

▪ Troškove rezervacija, izrade i realizacije programa, pratioca  tokom celog putovanja.


Aranžman ne obuhvata:

▪ troškovi međunarodnog putnog osiguranja sa pokrićem do 35.000€

▪ Rezervacija sedišta u autobusu: II ili III red 15€, IV ili V red 10€. Raspored za sva ostala mesta u autobusu obavlja se shodno datumu prijave.

▪ Individualne troškove putnika,

▪ fakultativne programe (Cene fakultativnih programa realizuje i formira INO parter sa lokalnim vodičima na srpskom jeziku licenicranih od strane TURSAB-a)


Cene fakultativnih izleta: Cene fakultative su podložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika.Neophodan broj za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika-a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera. Organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane više cene u odnosu na zainteresovan broj putnika a koje isti nisu dužni da prihvate.

* Obilazak lokaliteta(Hipodrom,Teodosijev i egipatski obelisk,Plava džamija,Topkapi,Aja Sofija) – 45 eura

* Krstarenje Bosforom (vožnja od 1,5h) i poseta Vaseljenskoj patrijaršiji – 20 eura


* Palata Dolmabahče (centralnog dela) – 30 euraFakultativni izleti nisu samo cena ulaznice već podrazumevaju i organizacione i druge troškove koji se čine u postupku realizacije istog: prevoz, parkinge, troškove autobuskih propusnica, troškove lokalnog vodiča, prevodioca, audio opreme.. i drugih troškova. Za realizaciju istih, potreban je minimalan broj od 30 prijavljenih.

Usled nepredvidjenih okolnosti, raspored razgledanja i poseta može biti drugačiji od planiranog.


Napomena u vezi smeštaja:

U smeštajne jedinice se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postojimogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 10:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba tuš/wc. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
Objašnjenje: kontinentalni švedski sto. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja. Turski standardi za hotelsku ishranu se razlikuju od evropskih standarda po obimu i raznovrsnosti. Za razliku od naše i evropske, u ponudi turske kuhinje ima više testenina, povrća, voća, mleka i mlečnih proizvoda, a manje mesa i mesnih prerađevina.
U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet.
Organizatir putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog
Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini bar, TV, klima uređaj…)
Opšte napomene:

▪ Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska

▪ Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument ( rok važnosti pasoša ne sme da bude kraći od 5 meseci od dana ulaska u Tursku ) i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju.

▪ Organizator putovanja pravi raspored sedenja u autobusu redom po datumu prijave za putovanje ali organizator može odstupiti od tog rasporeda imajući u vidu zahteve lica sa posebnim potrebama, potrebe porodica sa decom, trudnicama, starijih lica. Putnik je dužan prihvatiti svako dodeljeno mesto u autobusu.

▪ Prostor za prtljag u autobusu je ograničen te je predvidjena količina prtljaga po putniku 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga dimenzija ne većih od 50*30*40.

▪ Sve usmene informacije koje su u suprotnosti sa objavljenim programom putovanja ne mogu biti predmet prigovora organizatoru za neispunjenje obaveza iz programa

▪ Molimo Vas da pažljivo pre prijavljivanja potražite i proučite Opšte Uslove Putovanja organizatora

▪ U slucaju promena na monetarnom tržistu ili tržistu roba i usluga ili nedovoljnog broja putnika,agencija zadrzava pravo korekcije cena,kao i izmene programa putovanja,spajanja sa drugom agencijom ili otkazom putovanja najkasnije 5 dana pred put.

OPIS FAKULTATIVNOG PROGRAMA:

AJA SOFIJA I TOPKAPI PALATA – oba objekta se nalaze u samom srcu istorijskog dela Istanbula. Obilazak uključuje ulaznice za oba objekta i usluge vodiča. Aja Sofija ( 2.5 h obilazak) najveća hrišćanska bogomolja, Na mestu crkve koju je izgradio Teodosije II a koja je izgorela u vreme vladavine cara Justinijana 532. godine sagrađena je i otvorena samo pet godina kasnije Sveta Sofija. Ona je postala crkva u kojoj se odvijalo krunisanje vizantijskih careva, još se mogu videti: Natpis ispred crkve Svete Sofije, nekoliko zidnih mozaika u samoj crkvi, mesto krunisanja vizantijskih careva, grob cara Konstantina …Topkapi palata (3.5 h obilazak) – izgradnju Topkapi sarayi-a Mehmed II Osvajač započeo je 1472. godine i trajala je šest godina, ali je i kasnijih vekova svako od sultana prema svojim htenjima prepravljao i dograđivao određene objekte. Zvanična rezidencija bila je do sredine 19. veka, a postala je muzej državnim ukazom 1924. godine. Palatu čini nekoliko stotina prostorija, ali samo najznačajnije su danas dostupne posetiocima, Prvo dvorište, u koje se ulazi kroz Imperijalnu kapiju, sa leve strane su bile štale, riznica livreja i džamija.

Dalje niz dvorište nalazi se građevina sa duplim kupolama gde je nekada bio smešten Savet vezira, Odvojen kompleks predstavlja Harem, koji je u stvari bio najintimniji deo palate gde je sultan provodio vreme sa svojom porodicom. U trećem dvorištu palate nalazila se prestona dvorana koja se koristila za prijeme stranih izaslanika, a u nastavku je bila biblioteka. U četvrtom dvorištu, poznatijem kao „vrt lala“, na ivici terase uzdiže se kula, nekadašnja apoteka carske palate, a malo dalje je paviljon Mustafa paše, građen u najboljoj staroturskoj tradiciji i izvanredno dekorisan, Na kraju terase s desna može se uživati u prelepom pogledu na Bosfor i zaliv Zlatnog roga.

KRSTARENJE BOSFOROM SA POSETOM VASELJENSKOJ PATRIJARŠIJI – Krstarenje Bosforom započinje sa pristaništa koje se nalazi u kvartu grada Sirkeči, nedaleko od istoimene železničke stanice. Krstarenje traje oko 1,5h a tokom kojih se razgledaju istorijski objekti sa evropske i azijske strane grada. Našim putnicima koji budu na krstarenju obezbeđen je i vodič koji će na adekvatan način upoznati sve prisutne sa kulturno istorijskim spomenicima koji se prema programu budu razgledali. Nakon krstarenja dolazi se do dela grada koji se naziva Fener. U Feneru će se posetiti sedište Vaseljenske Patrijaršije. Obilazi se crkva Sv. Georgija iz 19. veka. Upoznavanje sa značajem Carigradske Patrijaršije osnovane još u 4. veku. Obilazak uključuje prevoz autobusom do Sirkedžija, krstarenje i usluge vodiča.


DOLMABAHČE PALATA – poslednje sedište sultana, izgradjena je između 1842. i 1856. godine. Dolmabahče je sagrađena po planovima arhitekte Bajlana. Palata sadrži 334 sobe, 25 salona, 6 kupatila i 6 terasa. Stil je mešavina baroka, rokokoa i imerijalnog turskog stila. Enterijer i nameštaj palate je izveo Sezan, dekorater Pariske opere. Palata je podeljena na dva dela: Selamluk (deo rezervisan za muškarce) i Haremluk (deo za žene). U muškom delu palate nalaze se državničke sobe, crvena soba gde su primani ambasadori, ogromna ceremonijalna sala za 2.500 ljudi sa najtežim lusterom na svetu (poklon kraljice Viktorije) i stepenice od kristala i mahagonija. U dvorcu se nalazi sve što je u tom periodu bilo najskuplje: venecijansko staklo, kristal, češki porcelan, belgijski tepisi… Jedna od prostorija je i spavaća soba sultana Abdul Aziza sa izloženim krevetom koji je specijano dizajniran za čoveka od 150 kilograma. U palati se nalazi i soba u kojoj je preminuo Mustafa Kemal Ataturk, 10.11.1938. godine, u 9:05 časova. Svi satovi u palati su zaustavljeni i pokazuju to vreme. Obilazak uključuje prevoz autobusom, ulaznicu za posetu palati i usluge vodiča

ARANŽMAN JE RADJEN NA BAZI MINIMUM 40 PRIJAVLJENIH PUTNIKA.USLED NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ORGANIZATOR IMA PRAVO OTKAZA PUTOVANJA NAJKASNIJE 5 DANA PRE TERMINA POLASKA.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora Adria putovanja doo iz Vlasotinca sa Licencom OTP broj 39/2015