Evropski gradovi autobusom / 2019

| ISTANBUL 7 dana/4 noćenja 27. oktobar i 10. novembar

­­­­ISTANBUL

TERMINI : 27. oktobar i 10. novembar

PROGRAM  PUTOVANJA:

1. dan (utorak) SRBIJA – BUGARSKA- TURSKA

Polazak iz Beograda sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice u 17.00h. Polazak iz Vlasotinca u 19.00h, iz Leskovca u 19.30h, iz Niša u 20.30h. Lagana noćna vožnja preko Bugarske uz usputna zadržavanja radi odmora i graničnih formalnosti…

2. dan (sredaJEDRENE

Dolazak u Jedrene u prepodnevnim satima. Jedrene, glavni grad istoimene provincije na tromeđi Turske, Bugarske i Grčke, danas je lep i šarmantan grad sa oko 150 hiljada stanovnika. Osnovao ga je rimski car Hadrijan pod imenom Hadrianopolis. U vreme Osmanlija Edirne doživljava procvat pošto je bio glavni grad Otomanskog carstva od 1365. do 1453. godine, kada se prestonica seli u Istanbul. Edirne je bio multinacionalni grad u kome su, uz muslimane, živele značajne hrišćanske i jevrejske zajednice. Po dolasku razgledanje grada uz pratnju vodiča: džamija Selimija, Eski džamija, Rustempaša karavansaraj, Arasta bazar… Slobodno vreme u centru grada za šoping i individualne aktivosti. Nastavak putovanja ka Istanbulu. Smeštaj u hotel. Noćenje.

3. dan etvrtakISTANBUL  

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost fakultativnog obilaska Bajazitovog trga, džamije “Sulejmanije”, zadužbine sultana Sulejmana “Veličanstvenog”, remek dela čuvenog arhitetke Mimara Sinana. Obilazak “Zejrek džamije”, odnosno nekadašnjeg manastira Hrista Pantokratora, mesta u kome je boravio Stefan Dečanski sa svojim decom. Nastavak šetnje ka “Fatihovoj” džamiji… Slobodno popodne za individualne aktivnosti ili mogućnost fakultativnog odlaska u Azijski deo Istanbula. Obilazak Mihrimah džamije, šetnja uz Bosfor i plovidba brodićem do jednog od najvećih simbola grada - Devojačke kule. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak u hotel. Noćenje.

4. dan (petak) ISTANBUL 

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativno obilazak najvećih kulturno istorijskih znamenja Carigrada: Čemberlitaš – stub sa obručima iz vizantijskog perioda, Hipodrom , Teodosijev obelisk, Egipatski obelisk, Stub Troglave zmije, Plava džamija – jedna od najspektakularnijih džamija na svetu, Aja Sofija – nekadašnja najveća crkva sveta. Topkapi palata – sedište osmanske imperije… Slobodno vreme za individualne aktivnosti..  Uveče fakultativno odlazak u nacionalni restoran na večeru sa programom /trbušni ples/. Noćenje.

5. dan  (subota) ISTANBUL – IZLET IZNENAĐENJA

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativno odlazak na krstarenje Bosforom uz razgledanje grada: Zlatni Rog – najlepši deo Istanbula, Galata most i Galata kula, Džamija Selimija. Bešiktaš – kvart grada sa stadionom istoimenog fudbalskog kluba, Ortokoj kvart, Rumenli hisar – čuvena vizantijska tvrđava, Jedi kule (sedam kula), Devojačka kula, Jildiz palata, itd. Nakon krstarenja, odlazak u kvart grada Fener i poseta Vaseljenskoj patrijaršiji. Slobodno vreme ili fakultativni odlazak  do Dolombahče palate – poslednje sedište sultana. Povratak u hotel. Slobodno vreme. U kasnim poslepodnevnim časovima mogućnost fakultativnog odlaska na izlet iznenađenja. Nešto potpuno novo u našoj ponudi Istanbula pružiće Vam nezaboravno iskustvo (Detalje izleta dobijate od vodiča u autobusu). Povratak u hotel. Noćenje.

6. dan (nedeljaPJER LOTI I MINIATURK - BUGARSKA

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost fakultativnog izleta Miniaturk, Eyup i vidikovac Pierre Loti. Odlazak autobusom pa žičarom do najlepšeg vidikovca u Istanbulu (Pjer Loti) odakle se pruža pogled na grad i zlatni rog. Slobodno vreme za fotografisanje i uživanje u pogledu. Nakon toga poseta kompleksu džamije Ejup. Iz Ejupa odlazak do još jednog interesantnog mesta u Istanbulu. Miniaturk ili Turska u minijaturi, najveći park maketa u kojem se nalaze replike svih najznačajnijih istorijskih i modernih znamenitosti.

Planiran polazak za Srbiju u poslepodnevnim časovima. Noćna vožnja preko Bugarske uz usputna zadržavanja radi odmora i graničnih formalnosti…

7. dan (ponedeljakSRBIJA

Dolazak u Srbiju u prepodnevnim časovima. Kraj programa


 

Termin

Beograd

Niš

Vlasotince, Leskovac

27.10.2020.- 02.11.2020. Hotel 3*

Specijalna cena za određeni broj soba

139 €

99 €

139 €

99 €

159 €

119 €

10.11.2020.- 16.11.2020. Hotel 3*

 Specijalna ponuda za određeni broj soba

139 €

99 €

139 €

99 €

 139 €

119 €


 

Cena aranžmana je izražena po osobi. Doplata za jednokrevetnu sobu 80%.
Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem  kursu NBS na dan uplate.


USLOVI PLAĆANJA: 
• 30 % PRILIKOM REZERVACIJE, OSTATAK 15 DANA PRED PUT.
• PLATNE, KREDITNE KARTICE: VISA, MAESTRO, MASTER, DINA. (Broj rata u zavisnosti od banke i tipa kartice).
• ČEKOVIMA GRAĐANA NA 3 MESEČNE RATE DATUMIRANI SVAKOG 15-OG U MESECU
• ZAPOČETI NAČIN PLAĆANJA NE MOŽE SE MENJATI.

 CENA  ARANŽMANA  OBUHVATA:

* prevoz autobusom turističke klase (visokopodni ili double decker,klima,audio/video oprema) na relacijama navedenim u programu

* smeštaj na bazi 4 noćenja sa doručkom (kontinentalni-švedski sto) u hotelu 3* u 1/2, 1/2+1 standardnim sobama.

* obilaske prema programu (Istanbul – panorama grada)

* troškove organizacije i vođstva puta

* usluge stručnog pratioca grupe tokom putovanja

CENA  ARANŽMANA  NE OBUHVATA:

* putno –zdravstveno osiguranje

* ulaznice i fakultativne izlete
* individualne troškove 

CENE  FAKULTATIVNIH  IZLETA:

Fakultativni izleti (minimum za realizaciju 30 prijavljenih putnika, moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene, deca od 2 - 12 godina ostvaruju popust):

 * Sulejmanija, Zejrek džamija, Fatih džamija- 25€ (uključen vodič na srpskom jeziku), deca 15€

* Tursko veče – 40€ / deca 30€

* Top Kapi, Plava Džamija, Aja Sofija, Hipodrom - 40€ / deca 30€ (uključene ulaznice i vodič na srpskom jeziku)

* Krstarenje Bosforom  sa posetom Vaseljenskoj patrijaršiji - 25€ / deca 20€ (uključen vodič na srpskom jeziku)

* Izlet iznenađenja - 20 € / deca 15 €

* Dolomabahče palata – 30€ / deca 20 €(uključene ulaznice)

* Mihrimah džamija, Devojačka kula - 25€ (uključen vodič na srpskom jeziku) / deca 20€

* Pjer Loti i  Miniaturk  - 20€ / deca 15 €


Hotel Grand Emin 3* - http://grand-emin-istanbul.hotel-istanbul.net/en/

Hotel se nalazi u starom delu grada-Laleli. Hotel ima bazen, restoran, bar, terasu, parking. Svaka soba ima tus/WC, TV, fen za kosu, klima uređaj, mini bar.

Hotel Emin 3* - http://www.aymahotelsgroup.com/eminhotel/

Hotel se nalazi u starom delu grada – Laleli. Hotel ima restoran, bar, terasu. Hotel poseduje 44 sobe i svaka soba ima tus/WC, TV, telefon, fen za kosu, klima uređaj, mini bar, wi fi.

Hotel Rio 3* - http://www.hotelriolaleli.com/

Hotel se nalazi u starom delu grada-Laleli. Sve sobe imaju tus/WC, klima uređaj, TV.

NAPOMENE: Prtljag putnika sme da sadrži iskljucivo stvari za ličnu upotrebu i jedan kofer po osobiCena doplate za svaki dodatni kofer ili veću kesu iznosi 40eur.

VIZE:

*  Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju biometrijske pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova,mogu putovati BEZ VIZA u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova, vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU

*  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze.

Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno. 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

* U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.

* Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.adriaputovanja.rs

*U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine.

* Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata

* Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

OPŠTE NAPOMENE:

Putnik je dužan proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme, mesto polaska i naziv hotela

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa

Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.

Organizator putovanja može promeniti ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela,tarifama prevoznika,poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.

Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)

Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja

Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

 

 

 

ARANŽMAN JE RADJEN NA BAZI MINIMUM 70 PRIJAVLJENIH PUTNIKA.USLED NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ORGANIZATOR IMA PRAVO OTKAZA PUTOVANJA NAJKASNIJE 5 DANA PRE TERMINA POLASKA.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora Oktopod doo sa Licencom OTP broj 119/2020 od 01.02.2020.