Evropski gradovi autobusom / 2019

| ISTANBUL - 3 nocenja/6 dana 07.11.2019.

PROGRAM PUTOVANJA:                                             

1. dan (07.11.2019.) SRBIJA – BUGARSKA

Polazak iz Beograda sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice u 17.00h . Polazak iz Vlasotinca u 18.30 h, iz Leskovca u 19.00, iz Niša u 20.00 h. Lagana noćna vožnja preko Bugarske uz usputna zadržavanja radi odmora i graničnih formalnosti…

2. dan (08.11.2019.) ISTANBUL

Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada autobusom uz pratnju stručnog vodiča: staro jezgro Istanbula, Zlatni rog, Galata most, obilazak modernih kvartova Istanbula: Taksim i Bejolu…., Bosfor, palata Dolmabahče … Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za šoping i individualno razgledanje. Noćenje.

3. dan (09.11.2019.ISTANBUL 

 Carigrada: Čemberlitaš – stub sa obručima iz vizantijskog perioda, Hipodrom , Teodosijev obelisk, Egipatski obelisk, Stub Troglave zmije, Plava džamija – jedna od najspektakularnijih džamija na svetu, Aja Sofija – nekadašnja najveća crkva sveta. Topkapi palata – sedište osmanske imperije… Slobodno vreme za individualne aktivnosti..  Uveče fakultativno odlazak u nacionalni restoran na večeru sa programom /trbušni ples/. Noćenje.

4. dan (10.11.2019.) ISTANBUL 

 Doručak. Slobodno vreme ili fakultativno odlazak na krstarenje Bosforom uz razgledanje grada: Zlatni Rog – najlepši deo Istanbula, Galata most i Galata kula, Džamija Selimija. Bešiktaš – kvart grada sa stadionom istoimenog fudbalskog kluba, Ortokoj kvart, Rumenli hisar – čuvena vizantijska tvrđava, Jedi kule (sedam kula), Devojačka kula, Jildiz palata, itd. Nakon krstarenja, odlazak u kvart grada Fener i poseta Vaseljeskoj patrijaršiji. Slobodno vreme ili fakultativni odlazak  do Dolombahče palate – poslednje sedište sultana. Noćenje.

5. dan (11.11.2019.) ISTANBUL - BUGARSKA

Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Planiran polazak za Srbiju u poslepodnevnim časovima. Noćna vožnja preko Bugarske uz usputna zadržavanja radi odmora i graničnih formalnosti…

6. dan (12.11.2019.) - SRBIJA

Dolazak u mesto polaska u ranim jutarnjim časovima.                                   


Termin putovanja * Cena po osobi

   Beograd 

  Niš

Vlasotince, Leskovac   

07.11.2019. - 12.11.2019. Hotel 3*

129 eur

 129 eur

135 eur


Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.


Uslovi i način plaćanja : 

▪ Avans 30%, ostatak 10 dana pre polaska ili  čekovima na 3 mesečne rate bez kamate (najkasnije do 15.01.2020.godine) .

doplata za jednokrevetnu sobu je 80% od cene aranžmana

CENA  ARANŽMANA  OBUHVATA:

* prevoz autobusom turističke klase (visokopodni ili double decker,klima,audio/video oprema) na relacijama navedenim u programu

* smeštaj na bazi 3 noćenja sa doručkom (kontinentalni-švedski sto) u hotelu 3* u 1/2, 1/2+1 standardnim sobama.

* obilaske prema programu (Istanbul – panorama grada)

* troškove organizacije i vođstva puta

* usluge stručnog pratioca grupe tokom putovanja

 

CENA  ARANŽMANA  NE OBUHVATA:

* putno -zdravstveno osiguranje ;

* ulaznice i fakultativne izlete
* individualne troškove 

 NAPOMENE: Prtljag putnika sme da sadrži iskljucivo stvari za ličnu upotrebu i jedan kofer po osobiCena doplate za svakidodatni kofer ili veću kesu iznosi 40eur.


CENE  FAKULTATIVNIH  IZLETA:

Fakultativni izleti (minimum za realizaciju 30 prijavljenih putnika, moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene):

Cene fakultativnih izleta: Cene fakultative su podložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika.Neophodan broj za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika-a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera. Organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane više cene u odnosu na zainteresovan broj putnika a koje isti nisu dužni da prihvate.

* Tursko veče – 30€ / deca 20€

* Top Kapi, Plava Džamija, Aja Sofija, Hipodrom - 45€ / deca 35€ (uključene ulaznice i vodič na srpskom jeziku)

* Krstarenje Bosforom  sa posetom Vaseljeskoj patrijaršiji - 20€ / deca 15€ (uključen vodič na srpskom jeziku)

* Dolombahče palata – 30€ / deca 20 €(uključene ulaznice)

Fakultativni izleti nisu samo cena ulaznice već podrazumevaju i organizacione i druge troškove koji se čine u postupku realizacije istog: prevoz, parkinge, troškove autobuskih propusnica, troškove lokalnog vodiča, prevodioca, audio opreme.. i drugih troškova. Za realizaciju istih, potreban je minimalan broj od 30 prijavljenih.
Usled nepredvidjenih okolnosti, raspored razgledanja i poseta može biti drugačiji od planiranog. 

NAPOMENA ZA HOTEL:

Potpisivanjem Ugovora o putovanju stranka prihvata svaki hotel odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u Programu putovanja.

Organizator odmah po zvaničnoj potvrdi rezervacije od strane partnera, obaveštava putnike o nazivu hotela putem sajta: www.adriaputovanja.rs


Napomena u vezi smeštaja:


U smeštajne jedinice se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postojimogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 10:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba tuš/wc. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
Objašnjenje: kontinentalni švedski sto. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja. Turski standardi za hotelsku ishranu se razlikuju od evropskih standarda po obimu i raznovrsnosti. Za razliku od naše i evropske, u ponudi turske kuhinje ima više testenina, povrća, voća, mleka i mlečnih proizvoda, a manje mesa i mesnih prerađevina.
U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet.
Organizatir putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog
Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini bar, TV, klima uređaj…).

Opšte napomene:

Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska▪ Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument ( rok važnosti pasoša ne sme da bude kraći od 5 meseci od dana ulaska u Tursku ) i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju.

▪ Organizator putovanja pravi raspored sedenja u autobusu redom po datumu prijave za putovanje ali organizator može odstupiti od tog rasporeda imajući u vidu zahteve lica sa posebnim potrebama, potrebe porodica sa decom, trudnicama, starijih lica. Putnik je dužan prihvatiti svako dodeljeno mesto u autobusu.

▪ Prostor za prtljag u autobusu je ograničen te je predvidjena količina prtljaga po putniku 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga dimenzija ne većih od 50*30*40.

▪ Sve usmene informacije koje su u suprotnosti sa objavljenim programom putovanja ne mogu biti predmet prigovora organizatoru za neispunjenje obaveza iz programa

▪ Molimo Vas da pažljivo pre prijavljivanja potražite i proučite Opšte Uslove Putovanja organizatora

▪ U slucaju promena na monetarnom tržistu ili tržistu roba i usluga ili nedovoljnog broja putnika,agencija zadrzava pravo korekcije cena,kao i izmene programa putovanja,spajanja sa drugom agencijom ili otkazom putovanja najkasnije 5 dana pred put.

VIZE:

*  Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju biometrijske pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova,mogu putovati BEZ VIZA u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova, vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU

*  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze.

Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno. 

 

ARANŽMAN JE RADJEN NA BAZI MINIMUM 50 PRIJAVLJENIH PUTNIKA.USLED NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ORGANIZATOR IMA PRAVO OTKAZA PUTOVANJA NAJKASNIJE 5 DANA PRE TERMINA POLASKA.


Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora Adria putovanja doo iz Vlasotinca sa Licencom OTP broj 39/2015